Get Adobe Flash player

Kalendarz

Zajęcia rehabilitacji ruchowej

Prowadzący: 

mgr fizjoterapii Andrzej Knysak

- absolwent Akademii Wychowawczej Fizycznego w Katowicach na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego We Wrocławiu na Wydziale Fizjoterapii , ukończył szereg szkoleń z zakresu rehabilitacji kobiet po mastektomii. 

Agresywność leczenia operacyjnego oraz uzupełniającego może wywołać u kobiet szereg nieprawidłowości - czynnościowych następstw: 

- w układzie ruchu (ograniczenie ruchomości w stawkach, osłabienie siły mięśni, wady postawy ciała) 
- w układzie oddechowym (upośledzenie wentylacji płuc) 
- w układzie krążenia (obrzęki chłonne, zakrzepy żylne) 
- w układzie nerwowym (porażenia i niedowłady , zaburzenia koordynacji) 
oraz prowadzi do zmniejszenia wydolności i sprawności organizmu

Wymienione niekorzystne następstwa radykalnej amputacji piersi wskazują na konieczność rehabilitacji fizycznej (ruchowej). 

Rehabilitacja ruchowa realizowana jest poprzez różnego rodzaju ćwiczenia dostosowane do specyfiki występującej dysfunkcji: 

- ćw. zwiększające zakres ruchu w stawach
- ćw. zwiększające siłę mięśniową 
- ćw. zapobiegające zastojowi chłonki (antyobrzękowe) 
- ćw. oddechowe
- ćw. poprawiające wydolność i ogólną sprawnośćZajęcia z muzykoterapii 

Gimnastyka relaksacyjna - w środy 18-19

Prowadzący:
Mariola Patyk - specjalista w zakresie wychowania muzycznego, muzykoterapii i arteterapii w pracy z dorosłymi i dziećmi, absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu, ukończyła szereg kursów z zakresu integracji sensorycznej, pedagogiki zabawy, terapii z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami.

Taniec, improwizacja ruchowa i praca z ciałem wspomagają proces wzmacniania i uświadamiania bezpośredniej i głębokiej łączności z własnym ciałem, ułatwiają „zadomowienie się” w nim, zaprzyjaźnienie lub pogłębienie tej więzi, wspierają spontaniczność i autentyczną ekspresję, co prowadzi do stanu głębszej harmonii psychicznej oraz do ulepszonych (bardziej otwartych) relacji z innymi.
Podczas zajęć wykorzystany indywidualny potencjał ruchu każdego z uczestników. 
Jego doświadczenie i świadome przeżycie wyzwala energię, wzmacnia siły witalne i radość życia. Prowadzi do większej swobody i niezależności w wyrażaniu siebie i własnych emocji w życiu codziennym. W trakcie zajęć odnajdujemy własny rytm, płynność ruchu i nasz naturalny głos.
Uwalniamy się od dolegliwości związanych z napięciem, jakie powoduje sztywna postawa. Uświadamiamy sobie kontakt między ciałem a umysłem. 
Bez słów wyrażamy to, co dzieje się w nas samych i odzyskujemy harmonię wewnętrzną. Efektem pracy z ciałem jest relaks, poprawia samopoczucia i zdrowia, zwiększenie motywacji do działania, rozwój koordynacji ruchowej i kreatywności.
Relaksacja, ćwiczenia wzmacniające świadomość ciała i witalność, wewnętrzne obrazy, kreatywna praca z emocjami, odzwierciedlenie siebie i własnych emocji w tańcu. 

Na zajęciach wykorzystane będą różnorodne metody pracy z ciałem:

• choreoterapia
• elementy arteterapii
• improwizacja
• muzykowanie, tworzenie, percepcja
• projekcja
• wizualizacja
• techniki relaksacyjne (trening autogenny) 
• techniki projekcyjne (technika zadań niedokończonych)
• improwizacja ruchowa i symbolika ciała wg metody D.Kapperta - uświadomienie i poczucie głębokiej łączności ze swoim ciałem
• odkrywanie i wzbogacanie spontaniczności, ekspresji i wewnętrznej harmonii
• „ja i moje ciało” czyli doświadczenie pozytywnego obrazu siebie w pracy z ciałem i podczas tańca;
• elementy tańca (salsa, cha-cha, walc, jive, samba itp.)
• ćwiczenia gimnastyczno - rehabilitacyjne z muzyką (elementy aerobiku )

Proponowane zajęcia nie są terapią w przyjętym tego słowa znaczeniu, lecz procesem poznawania i doświadczania siebie poprzez ruch, stwarzają możliwość autorefleksji i samo rozwoju. Są skierowane do wszystkich osób gotowych na eksperyment, spotkanie z sobą i drugą osobą w tańcu. Nie wymagają żadnego przygotowania tanecznego.