Przemówienie XXI Pielgrzymka

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

9 października 2018

21  MIEDZYNARODOWA PIELGRZYMKA AMAZONEK na Jasną Górę

6 października 2018

 

Miłości bez Krzyża – nie znajdziesz,

Krzyża bez miłości – nie uniesiesz

 

SŁOWO POWITANIA – ELA MARKOWSKA

 

Pani nasza Jasnogórska, Matko, Matko Miłości Ukrzyżowanej –

w imieniu kobiet zmagających się z chorobą nowotworową piersi, w imieniu Amazonek z całej Polski oraz przedstawicielek ze Słowacji, Republiki Czeskiej i Niemiec pragnę powitać serdecznie WSZYSTKICH OBECNYCH na 21 MIEDZYNARODOWEJ PIELGRZYMCE KOBIET

po chorobie nowotworowej piersi -

Witam, pozdrawiam i zapraszam do uczestnictwa we Mszy Św.

naszych drogich Gości:

 

- Jego ekscelencję ks. Biskupa Andrzeja Przybylskiego – biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej, głównego celebransa naszej Eucharystii;

 

- witam wszystkich przedstawicieli władz województwa, miasta, powiatu, parlamentarzystów ziemi częstochowskiej, 

- przedstawicieli federacji, organizacji  pozarządowych,  

- przedstawicieli służby zdrowia

- wszystkich ojców i braci Paulinów – gospodarzy tego miejsca, na czele z Przeorem Sanktuarium - ojcem Marianem Waligórą

- księży koncelebrantów, naszych opiekunów i przewodników duchowych

- a przede wszystkim witam i pozdrawiam Was wszystkie kochane Amazonki

- oraz tych, którzy uczą nas i doświadczają od nas, że Miłości bez Krzyża – nie znajdziesz, Krzyża bez miłości – nie uniesiesz

 

 

Przychodzimy tutaj do Ciebie Matko, by Tobie powierzyć całe nasze życie, abyśmy umiały je przeżywać z nadzieją i ufnością.

 

Pani nasza Jasnogórska, Matko Miłości Ukrzyżowanej przyjmij nas i zawierzenie całej naszej rzeczywistości, ukochaj nas, w swoim Niepokalanym, Matczynym Sercu ukryj nas. Prowadź nas  i wypraszaj nam zrozumienie prawdy, że Miłości bez Krzyża – nie znajdziesz, Krzyża bez miłości – nie uniesiesz.

 

I przyjmij Dobra Matko każdą z nas, przyjmij setki naszych trosk, bólów, cierpień i niepokojów jako nieoceniony dar na setną rocznicę otrzymanej wolności przez naszą umiłowaną Ojczyznę, której jesteś Matką i Królową.

 

Niech wyrazem powitania Ciebie Matko nasza, będzie hymn Amazonek.

 

 

HYMN - „Nie ma rzeczy niemożliwych

 

 

Na ręce Przeora Sanktuarium Jasnogórskiego - ojca Mariana Waligóry, pragnę zwrócić się do Gospodarzy tego miejsca.

 

Ojcze Przeorze, na Ojca ręce składamy serdeczne Bóg zapłać za przyjmowanie nas w Domu Matki od 21 lat, a zwłaszcza dziś w roku Jubileuszu setnej rocznicy odzyskanie niepodległości przez Najjaśniejszą Rzeczpospolitą.

 

Bóg zapłać” za ten Dom Matki i za wszystkich Pielgrzymów, którzy otrzymują tutaj Dar Bożego Miłosierdzia i wsłuchują się w matczyne „Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie…”

Bóg zapłać” wszystkim ojcom i braciom na ręce o. NIKODEMA KILNARA,

a także każdemu przybywającemu tutaj pielgrzymowi,

a zwłaszcza za każdą Amazonkę, która pragnie ofiarować swoje troski i cierpienia za Polskę, gdyż pamiętamy, że Miłości bez Krzyża – nie znajdziesz, Krzyża bez miłości – nie uniesiesz

 

 

Poproszę o powitanie przez  Przeora Jasnej Góry ojca Mariana Waligórę.

 

 

2. O. Przeor

 

 

3. LIST OJCA ŚWIĘTEGO Franciszka

 

 

4. EUCHARYSTIA – celebrowana pod przewodnictwem Bpa Andrzeja Przybylskiego

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

 

Powierzając się Maryi, Matce Ukrzyżowanej Miłości, która jedyna jako Matka rozumie każdą z nas - prośmy, aby Ona sama prowadziła nas po drogach naszego życia. Niech Matka nauczy nas głosić prawdę, że Miłości bez Krzyża – nie znajdziesz, Krzyża bez miłości – nie uniesiesz

 

  1. Miłości bez Krzyża – nie znajdziesz, Krzyża bez miłości – nie uniesiesz... módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, dziękując za jego świadectwo umiłowania Maryi, za jego powierzanie Matce całego papieskiego posługiwania na stolicy Piotrowej - aby współczesny świat czerpał pełnymi garściami przykład prostoty, przejrzystości i autentycznej, szczerej radości wiary – Ciebie prosimy….  1. Miłości bez Krzyża – nie znajdziesz, Krzyża bez miłości – nie uniesiesz … w stulecie odzyskanej wolności i niepodległości módlmy się za naszą umiłowaną Ojczyznę, za rządzących, za Pana Prezydenta i jego Małżonkę, za zbliżające się wybory, abyśmy wybierali z miłością w obliczu Krzyża - Ciebie prosimy….

 

  1. Miłości bez Krzyża – nie znajdziesz, Krzyża bez miłości – nie uniesiesz… módlmy się za wszystkie Amazonki obecne i nieobecne na naszej Pielgrzymce, aby Bóg sam pomagał każdej z nas powierzać na co dzień wszystko, czego doświadczamy, co nas raduje, ale i co jest dla nas trudne, gdyż Miłości bez Krzyża – nie znajdziesz, Krzyża bez miłości – nie uniesiesz ….. - Ciebie prosimy….

 

 

  1. Miłości bez Krzyża – nie znajdziesz , Krzyża bez miłości – nie uniesiesz

.módlmy się za lekarzy, pielęgniarki, terapeutów, rehabilitantów, wszystkich, którzy nam dobrze czynią, aby wzrastało ich powierzenie Matce nas i naszych problemów, bowiem Miłości bez Krzyża – nie znajdziesz Krzyża bez miłości – nie

uniesiesz - Ciebie prosimy….

 

 

 

 

 

 

  1. Miłości bez Krzyża – nie znajdziesz, Krzyża bez miłości – nie uniesiesz

módlmy się za te spośród nas, które już przeszły na drugi brzeg, aby mogły radować się spotkaniem Miłosiernego Boga Ojca i Matki Miłosierdzia, której powierzyły wszystko, gdyż Miłości bez Krzyża – nie znajdziesz, Krzyża bez miłości – nie uniesiesz - Ciebie prosimy….

 

  1. Miłości bez Krzyża – nie znajdziesz, Krzyża bez miłości – nie uniesiesz

módlmy się za wszystkie Amazonki, za każdą z nas tu obecnych i za wszystkie, które przybyć nie mogły także z powodu pobytu w szpitalu czy na różnych badaniach – w Roku Miłosierdzia, o potrzebne siły, o cierpliwość, o ulgę w cierpieniu i o powrót do zdrowia, gdyż Miłości bez Krzyża – nie znajdziesz, Krzyża bez miłości – nie uniesiesz - Ciebie prosimy….

 

  1. Miłości bez Krzyża – nie znajdziesz, Krzyża bez miłości – nie uniesiesz, módlmy się za nas otaczających Ołtarz Słowa i Ciała Chrystusa, abyśmy byli ludźmi powierzającymi siebie i swoje sprawy najlepszej z Matce, Ukrzyżowanej Miłości, gdyż Miłości bez Krzyża – nie znajdziesz, Krzyża bez miłości – nie uniesiesz - Ciebie prosimy….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKT ZAWIERZENIA

 

Maryjo, Jasnogórska Matko i Królowo nasza.

Przychodzimy do Ciebie umęczone, zadziwione

ale wierzące w Twojego Syna,

i ufające w Jego Ukrzyżowaną Miłość–

przychodzimy, my

kobiety doświadczone chorobą nowotworową piersi.

Chcemy powierzyć Ci nasze życie.

Twoje poranione Oblicze jest

podobne do historii życia każdej z nas,

pokiereszowanej, pogmatwanej,

niejasnej, zawikłanej.

Przychodzimy kolejny raz, by powierzyć nasze życie

w Twoje Niepokalane, Miłosierne Serce.

Kiedy mamy chwile niełatwe,

Kiedy opanowuje nas zwątpienie,

Kiedy rozpacz ogarnia nasze serca –

Przychodzimy Matko, by powierzyć się całkowicie Tobie,

By w Twoje Matczyne, kochające Dłonie

Złożyć naszą sytuację,

By w Twoje kochane, Niepokalane Serce

złożyć nasze małe, amazońskie serca,

pamiętamy bowiem dobrze, że Miłości bez Krzyża się nie znajdzie, ale Krzyża bez miłości się nie uniesie.

Chcemy więc dźwigać nasze krzyże z miłością

wierzymy, że Ty, Matka stoisz pod krzyżem każdej z nas.

Przyjmij nas na nowo,

otocz płaszczem swojej opieki.

Chroń nas przed kolejnymi nawrotami choroby,

obdarz cierpliwością w znoszeniu

naszej niełatwej sytuacji życiowej.

Daj wiele wytrwałości naszym rodzinom.

Powierzamy Ci Matko także wszystkich,

dzięki którym wychodzimy z naszej choroby

umocnione, zaleczone, pełne nadziei, wiary

i ufności, pamiętając, że

Miłości bez Krzyża - nie znajdziemy,

a Krzyża bez miłości - nie uniesiemy..

W Twoje Matczyne Serce składany

lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantów,

salowe, terapeutów a nade wszystko

każdą z nas, każdą Amazonkę,

przyjmij nas Matko Miłosierna

i przytul do Swego Matczynego Serca.

A m e n

 

 

 

 

7. PODZIĘKOWANIA

 

EUCHARYSTIA jest najpiękniejszym DZIĘKCZYNIENIEM BOGU za JEGO Ukrzyżowaną Miłość MATCE stojącej pod Krzyżem każdej z nas i każdemu człowiekowi, dzięki któremu pamiętamy, ze Miłości bez Krzyża się nie znajdzie, a Krzyża bez miłości się nie uniesie.

W tym dziękczynieniu pragniemy zauważyć:

- najpierw Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Andrzeja

 

Ekscelencjo,

Stajemy dziś ze słowami wdzięczności za Obecność,

za sprawowaną Eucharystię

za nakarmienie nas Chlebem Aniołów,

za przykład i wzór pokory i prostoty, otwarcie i przyjęcia każdej z nas,

Dziękujemy za Obecność i za każde słowo,

pokrzepiające i powierzające nas Matce Miłości Ukrzyżowanej.

A dziękując, zapewniamy o naszej wdzięcznej pamięci modlitewnej w intencjach Księdza Biskupa – ufamy, naszego wiernego Przyjaciela.

A Maryja, Matka niech obejmie osobę Księdza Biskupa

swoją Matczyną opieką.

Dziękujemy za słowa modlitwy, które my Amazonki zabieramy do swoich serc, domów, i rodzin

 

- Jednocześnie prosimy przyjąć od nas Amazonek

szczególnego znaku –BURSZTYNOWyŁUK

przyznawany „Przyjaciołom Amazonek”

 

niech te kwiaty będą wyrazem naszej wdzięczności i życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

 

 

* Dziękuję wszystkim księżom, ojcom, celebransom, braciom za udział we Mszy Św., zaproszonym gościom, wszystkim, którzy nam pomogli przygotować tę pielgrzymkę,

* parlamentarzystom  ziemi częstochowskiej, lekarzom , pielęgniarkom, harcerzom, sponsorom, darczyńcom 1%

* Dziękuję za udział we mszy Św. i okazaną pomoc wszystkim którym nasza dola amazońska jest bliska.

 

* Dziękuję Siostrze MAŁGORZACIE KIERZNOWSKIEJ, że przejęła nas, że otacza nas swoja miłością bliskością i szeroko otwartym sercem;

 

* Dziękuję naszej siostrze Danucie, za to, że choć daleko od nas w słonecznej Italii – jest blisko nas i uczy i przypomina, że miłości bez Krzyża - nie znajdziemy, a Krzyża bez miłości – nie uniesiemy

 

Serdecznie dziękuję wszystkim stowarzyszeniom za wsparcie finansowe, bez waszej pomocy trudno byłoby zorganizować nasze uroczystości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogie koleżanki drodzy goście pragnę zaprosić nauroczyste

Przekazanie symbolu naszych pielgrzymek:

przechodniej „Statuetki im. Anny Stefańczyk

inicjatorki

Ogólnopolskiej Pielgrzymki Amazonek na Jasną Górę”.

Statuetka ufundowana przez męża i synów Ani Stefańczyk powierzona została pod opiekę Stowarzyszeniu Częstochowskich Amazonek, które co roku na Ogólnopolskiej Pielgrzymceprzekazują Statuetkę w opiekę innej Unii.

 

Zapraszam przewodniczące Unii Wielkopolskiej oraz przedstawicielki – dotychczasowych kustoszy Statuetki – Unię Śląską

 

Wszystkim Amazonkom z Unii Sląskiej, dziękujemy za ochronę i troskę o nasz znak – dziękujemy każdej z Was kochane Amazonki.

Bądźcie wzorem dla następnych, które dziś przejmą statuetkę.

I niech jej posiadanie przez jakiś czas umocni Was w niezachwianej nadziei, w nadziei, która zawieść nie może.

 

 

W tym roku Statuetka zostanie przekazana Unii Wielkopolskiej - robimy to z wielkim wzruszeniem - poproszę przewodniczące Amazonek Unii Śląskiej i Unii Wielkopolskiej

- Zapraszam panią Annę Graj

o uroczyste przekazanie

Przechodniej Statuetki im. Anny Stefańczyk

inicjatorki Pielgrzymki Amazonek na Jasną Górę”

 

(uroczyste przekazanie statuetki)

 

 

 

I zapraszam na godz. 13.00 na Drogę Krzyżową po wałach, zapraszam na Drogę Krzyżową zatytułowaną:

MIŁOŚĆ NA ŚMIERĆ NIE UMIERA,

bo przecież

Miłości bez Krzyża – nie znajdę,

a Krzyża bez miłości – nie uniosę

 

 

 

 

 

 

 

 

A potem do zobaczenia za rok na 22 Pielgrzymkę Amazonek do Pani Jasnogórskiej.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-09
Data publikacji:2018-10-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3523