Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

6 maja 2021

Uwaga!!!!
Walne Zebranie Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki
ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki informuje, że w dniu 31.05.2021 r. o godz. 16.00 odbędzie się
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia
Posiedzenie odbędzie się w siedzibie SCZA Al. Pokoju 13
Porządek Zebrania :
1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór Przewodniczącego zebrania, protokolanta.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej,Protokolanta.
5.Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej ( stwierdzającego prawomocność zebrania).
6. Przedstawienie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego
7.Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2020r. Podjęcie uchwały
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
9. Przedstawienie i zatwierdzenie Preliminarza i planu pracy na 2021r. Podjęcie uchwały.
10.Wolne wnioski.
11.Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków i przyjęcie go.
12.Zakończenie obrad.
W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki
Prezes
Elżbieta Markowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-05-06
Data publikacji:2021-05-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:392